Grenzen oprekken verrijkt iedere leeromgeving

Erica Aalsma

Strategisch onderwijsontwerper

“Ik heb mijn hart verpand aan het mbo, en het boeiende vraagstuk: ‘hoe groei je in een beroep?'”

Erica Aalsma houdt zich momenteel bezig met

Ruimte om te groeien

“Als ontwerper van leeromgevingen richt ik me op het inweven van leren en werken. De laatste jaren begeef ik me steeds meer op het strategisch niveau. Want ruimte creëren (ontwerpen) is nodig op alle schaalniveaus. Een van de boeiendste aspecten van het beroepsonderwijs vind ik de continue aanwezigheid en betrokkenheid van het werkveld bij het onderwijs.

Alleen door samen op te trekken, kunnen onderwijs en werkveld leeromgevingen creëren die een antwoord kunnen bieden op actuele maatschappelijke vraagstukken en die studenten stimuleren hun leven lang te blijven ontwikkelen. Ik ben blij dat de aandacht in het beroepsonderwijs weer meer en meer komt te liggen op groei en ontwikkeling. Dat staat ook centraal in onze ontwerpen.

Het helpt jongeren als zij al tijdens hun opleiding ín de echte beroepspraktijk ervaren hoe je groeit in een beroep door nieuwe taken toevertrouwd te krijgen als ze daaraan toe zijn. Door het vertrouwen van de ander te krijgen groeit het vertrouwen in henzelf.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!