Onze aanpak: samen unieke leeromgevingen bouwen

Wij ontwerpen altijd in directe samenwerking met zoveel mogelijk betrokkenen. Je zou onze aanpak soms wel kunnen vergelijken met de werkwijze van social designers: niet praten óver het vraagstuk, maar acties, tools en producten ontwikkelen, en in een snelle herhaling onderzoekend reflecteren. Die werkwijze zorgt ervoor dat je stapsgewijs ontdekt wat werkt en wat niet.

In onze aanpak is het werkveld altijd ons startpunt: wij ondersteunen teams bij het realiseren van cocreatie met partners in het werkveld. Door onderwijs (deels) te verplaatsen naar de werkvloer ontstaan leeromgevingen waarin school en praktijk zich verbinden of zelfs verweven. Zulke leeromgevingen zijn beter in staat om in te spelen op maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. Dat proces begeleiden wij met zorg en expertise door inspirerende werksessies te verzorgen, door analyses uit te voeren en door samen met de teams te gaan bouwen.

Door mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, van o.a. het Lectoraat beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht, leggen we bovendien een stevig fundament onder de leeromgevingen die we ontwerpen.

Onze aanpak

Het kan anders

INSPIREREN

Met creatieve werkvormen stimuleren we teams om buiten de gebaande paden te denken.

Lees verder
Samen bouwen

ONTWERPEN

Door werelden samen te brengen en visies op te rekken, ontwerpen we leeromgevingen op maat.

Lees verder
Waarom eigenlijk?

ONDERZOEKEN

Zonder onderzoekende houding geen vernieuwing, daarom gaan we samen met het team op onderzoek uit.

Lees verder
Leer mij het zelf te doen

PROFESSIONALISEREN

Een nieuwe leeromgeving vraagt vaak om een andere manier van begeleiden, wij helpen teams daarbij.

Lees verder
Verbinden en verbreden

INWEVEN

Als praktijk en school volledig zijn verweven, leert iedereen: student, docent, werkbegeleider en wij.

Lees verder

Wat anderen zeggen over onze aanpak

“Wanneer je ervan overtuigd bent dat het toekomstig beroepsonderwijs anders kan en meer in het werkveld gepositioneerd moet worden, omdat dit het leren van studenten beter faciliteert en professionals meer in hun kracht zet, dan is de Leermeesters de juiste partner.”

Anja Hagenaars – directeur Economie, ROC Nijmegen

 

“Als lectoraat Beroepsonderwijs werken we al jaren samen met de Leermeesters. Ze helpen de kennis die we ontwikkelen in de praktijk te brengen. Ze zorgen ervoor dat er echt met onze inzichten wordt gewerkt en dat deze ten goede komen van het beroepsonderwijs. Daarnaast ontwikkelen we samen nieuwe kennis. Zo dragen we als samenwerkingspartners bij aan nog beter beroepsonderwijs”

Dr. Ilya Zitter – Lector Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs, Lectoraat Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht

 

“Door de open mindset en het vermogen om ‘outside the box’ te denken, lukt het de Leermeesters om ingesleten gedachten open te breken en een groter beeld te schetsen.”

Marlon Beekman, teamleider CIOS Zuidwest Nederland, Roosendaal. 

Bouw samen met de Leermeesters aan een unieke leeromgeving

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!