Wie we zijn: collectief met een missie

Als ontwerpers van unieke leeromgevingen starten we altijd vanuit de praktijk, vanuit het werkveld, en brengen van daaruit onderwijs, studenten en werkveld bij elkaar. We zitten in het proces van de klant, bouwen mee en weten op de juiste momenten uit te zoomen. We kijken steeds vanuit verschillende schalen (strategisch, tactisch en operationeel) naar het vraagstuk. Hiermee verduurzamen we het resultaat.

Wij hebben de waarheid niet in pacht. We voeden onze klanten met onze ervaring en kennis en zoeken samen naar wat past bij de behoefte die er is. We zijn actief betrokken bij wetenschappelijke ontwikkelingen door te participeren in onderzoekstrajecten. We werken altijd vanuit die wetenschappelijke inzichten én maken deze toepasbaar.

In de Leermeesters bundelen we onze krachten

Grensgangers

De Leermeesters is een collectief van ontwerpers van leeromgevingen met de praktijk als vertrekpunt. We begeleiden teams bij hun ontwerpprocessen, verzorgen inspirerende werksessies en voeren analyses uit op bestaande omgevingen.

We ondersteunen samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. We zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek zodat de leeromgevingen die we ontwerpen een stevig fundament hebben.

We vinden het belangrijk om ook het perspectief van de studenten in onze ontwerpen mee te nemen. En we werken soms samen met ontwerpers om ook de fysieke ruimtes opnieuw te duiden.

Collectief

Iedereen in het collectief werkt als zelfstandige. Onze visie op leren voor een beroep verbindt ons. Maar ook enthousiasme en passie, gedeelde trots en erkenning van ieders toegevoegde, individuele waarde zijn belangrijke elementen van onze verbintenis met elkaar.

We hebben niet allemaal dezelfde achtergrond. Juist de optelsom van onze verschillende achtergronden, maakt ons breed inzetbaar en zorgt ervoor dat we zelf ook blijven leren. Ons motto is ontleend aan Stephen Covey:

Afhankelijke mensen hebben anderen nodig om hun doel te bereiken. Onafhankelijke mensen bereiken hun doel op eigen kracht. Mensen met een goed ontwikkeld besef van wederzijdse afhankelijkheid laten hun eigen initiatieven samengaan met die van anderen.”

Sluit je aan bij de Leermeesters!

Denk jij als een ontwerper en gaat je hart sneller kloppen van nóg beter beroepsonderwijs? Ben je een echte verbinder die de taal spreekt van het onderwijs en van het bedrijfsleven? Kun je anderen inspireren om nieuwe wegen te verkennen? Kom dan ons collectief versterken! We komen graag met je in gesprek.

We werken graag samen met andere zelfstandigen, die met hun eigen expertise ons werk versterken. Menno Kouveld ondersteunt de Leermeesters op het gebied van communicatie en tekst. Bobby Dekker is onze vormgeefster en zorgt ervoor dat alles wat wij doen ook op een aantrekkelijke manier gepresenteerd wordt. Yolanthe van der Ree zorgt met interviews en een scherpe eindredactie dat onze artikelen staan als een huis. Krista Bleeker is onze virtuele assistent en ondersteunt de Leermeesters bij de financiële taken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!