Als je mensen anders wilt leren denken, is inspireren noodzakelijk

De maatschappelijke vraagstukken waarmee het onderwijs te maken heeft, vragen om ‘ontwerpdenken’. We willen teams inspireren om de zaken van meerdere kanten te bekijken, nieuwe oplossingen te bedenken en te realiseren. Door inspiratiesessies of keynotes tijdens studiedagen. Of door het gebruik van creatieve werkvormen en zelf ontwikkelde spellen. Maar vooral door hoe we met teams samenwerken. Want in de teams, dáár vindt de echte innovatie plaats.

Hoe gaat dat bij de Leermeesters in z’n werk, inspireren?

Het kan anders

Wat wij willen bereiken met inspiratie is het oprekken van de ontwerpruimte. Daarvoor moet je buiten de gebaande paden durven denken. Het kan dus dat we beginnen met wat stretchen. Niet letterlijk natuurlijk, hoewel… waarom niet?

Inspiratie gun je iedereen. Omdat het je nieuwe inzichten kan geven, nieuwe energie, nieuwe kansen. Wat ons erg inspireert is ‘samen opdenken’. Gewoon, onze ideeën combineren met hoe anderen ergens tegenaan kijken. Dingen kunnen altijd beter. Dat is op zichzelf al een inspirerend idee.

Ook het ‘outside the box’ denken van Design Thinking inspireert ons. Of ‘dwarse beelden’ of nieuwe inzichten uit onderzoek waarbij we zijn betrokken. Geïnspireerd beroepsonderwijs, daar gaan we voor.

Visie op leren

We gebruiken graag creatieve werkvormen. Maar het is zeker niet zo dat er eerst een inspiratiesessie nodig is voordat we gaan ontwerpen. Soms zijn teams al helemaal klaar voor verandering! En dat vinden wij dus weer heel inspirerend.

Om de visie op leren binnen jouw team te bespreken en aan te scherpen, hebben we visiekaartjes ontwikkeld, die kunnen inspireren bij het vormen van de visie.

Op de kaartjes staan 21 ‘visies’ op leren, die we in de afgelopen 15 jaar hebben verzameld. Stuk voor stuk gebaseerd op onderbouwde theoretische modellen en onze brede ervaring. Je kunt de kaartjes in verschillende werkvormen gebruiken.

Visie op Leren kaartjes

Spelenderwijs in gesprek en aan de slag met de theorie van hybride leeromgevingen.

Alleen maar winnaars

Optimaal beroepsonderwijs ontwerpen vraagt om een ontwerpperspectief, waarbij je het beroepsproces en de beroepstaken centraal zet. Er spelen veel factoren mee bij het ontwerpen van zo’n leeromgeving, dat maakt de opgave soms best complex.

Een voorbeeld van hoe je hier spelenderwijs over in gesprek kunt gaan, is het bordspel dat we hebben ontwikkeld. Met ongewone pionnen, prachtig vormgegeven kaartjes en een speelbord waarop je kunt tekenen en schetsen.

Kaartjes bij bordspel
Bordspel in gebruik

Gerelateerde
praktijkvoorbeelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!