Bouwen op een stevig fundament van kennis uit onderzoek

Zonder onderzoek geen vernieuwing. Onderzoek neemt in onze aanpak dan ook een belangrijke plek in. Dat begint al met een onderzoekende houding. Professionele nieuwsgierigheid noemen we dat. Die houding helpt ons te analyseren wat er al is en wat er anders kan. Daarnaast doen we regelmatig mee aan wetenschappelijk, ontwerp- en/of praktijkgericht onderzoek. Door onze praktijkervaring en visie op leren te verbinden met de laatste theoretische inzichten krijgen onze ontwerpen voor onze klanten een stevig fundament.

Hoe onderzoek onze ontwerpen versterkt

Er is nooit een 1-op-1 antwoord

Een onderzoekende houding is essentieel voor ontwerpers. Waarom doen we dingen eigenlijk zoals we ze doen? Kan het ook anders en wat zou het resultaat dan zijn?

We weten het niet béter, maar doordat we met een been buiten de school staan, kunnen we kritische vragen stellen, vergelijkingen trekken en denkwijzen verbreden door ervaringen en inzichten te delen. We helpen docenten hiermee ook hun onderzoekende houding meer toe te passen.

Diagnose: samen op onderzoek uit

Bij een diagnose maken we als het ware een ‘foto’ van de bestaande leeromgeving. Het hybride gedachtegoed gebruiken we daarbij als kijkwijzer. Verder maken we gebruik van ‘guerilla-onderzoek’, een onderzoeksmethode die snel resultaat oplevert, en van het Model voor beroepsgerichte leeromgevingen van Ilya Zitter als kijkkader.

We voeren de diagnose samen met het team uit. Daardoor is er ruimte voor zowel het perspectief van de ‘insiders’ (het team) als dat van de ‘outsiders’ (de Leermeesters, het werkveld, de student). Dat heeft twee voordelen: je krijgt een compleet beeld van de situatie én je versterkt de onderzoekende houding van het team.

De nieuwste wetenschappelijke inzichten

We werken samen met onderzoekers, onder andere van het Lectoraat beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht. Dat gaat twee kanten op. Ten eerste is wat wij doen regelmatig onderwerp van onderzoek. Ten tweede passen wij de nieuwe inzichten die onderzoek oplevert toe in onze ontwerpen. Door de resultaten voor de teams te vertalen, brengen we deze nieuwe kennis in de school. Zo is de cirkel weer mooi rond.

Onderzoeken waar we bij betrokken zijn:

Gerelateerde
publicaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!