Ons werkveld

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo en beroepen veranderen mee. Dit vraagt om een nieuwe opdracht voor het beroepsonderwijs. Een integrale en vloeiende samenwerking met het werkveld is essentieel voor een beroepsgerichte leeromgeving. De Leermeesters heeft door de jaren heen in verschillende sectoren geholpen om bedrijven en scholen bij elkaar te brengen om samen werk te maken van het opleiden van wendbare vakmensen.

Als je nadenkt over beroepsgerichte leeromgevingen, moet je ook kijken welke ontwikkelingen er nu al zijn en wat die betekenen voor de vakmensen van de toekomst. Hieronder hebben we een eigen indeling gemaakt van beroepssectoren. Wat komen wij daarin tegen?

Techniek en gebouwde omgeving

Techniek en gebouwde omgeving

Wendbare vakmensen met verstand van (nieuwe) techniek die ook multidisciplinair kunnen werken en kunnen communiceren met andere afdelingen en klanten. Dat is wat de sector vraagt. Welke kennis, kunde en houding horen daarbij?

Naar Techniek en gebouwde omgeving
Zakelijke dienstverlening en handel

Zakelijke dienstverlening en handel

Digitalisering. Verschuiving in werkgelegenheid en opleidingsniveau. Studenten die zich breed willen oriënteren, of vooral de wens hebben (als ondernemer) rijk te worden. Hoe ziet het economisch-administratieve beroepsonderwijs dat antwoorden biedt op deze trends eruit?

Naar Zakelijke dienstverlening en handel
Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

Opleidingen in deze sector zien steeds vaker het belang van het bieden van een beroepsframe voor het socialiseren en persoonsvorming. De vraag die voor ons centraal staat is: hoe kan iemand zich ontwikkelen als beroepsbeoefenaar én als mens?

Naar Onderwijs en kinderopvang
Zorg, welzijn en sport

Zorg, welzijn en sport

De vraag naar zorg neemt sneller toe dan de economie en de beroepsbevolking kunnen bijhouden. Hoe maken we zorg passend voor cliënten en tegelijk werkbaar voor medewerkers? Door meer in te zetten op gezond leven en preventie, nieuwe technologie, anders werken en vooral: anders leren.

Naar Zorg, welzijn en sport
Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem

Autonoom rijden of bezorgen. Elektrische vervoermiddelen die een ander type onderhoud vragen. De opkomst van deelauto’s en de groei van e-commerce. Allemaal kansen en uitdagingen in de sector die vragen om een andere inhoud van opleidingen.

Naar Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem
Voedsel, groen en gastvrijheid

Voedsel, groen en gastvrijheid

De vraag naar duurzame voedselproductie en -consumptie groeit. Gewoonten op het gebied van consumeren en recreëren veranderen. Technologie wordt ingezet om efficiënter te werken en klanten meer op maat te kunnen bedienen. Welke nieuwe vaardigheden zijn nodig om in te spelen op deze ontwikkelingen?

Naar Voedsel, groen en gastvrijheid

Maak samen met de Leermeesters werk van wendbaar beroepsonderwijs

Om een leeromgeving te ontwerpen waarin schoolse leerprocessen en leerprocessen in de beroepspraktijk samenkomen en elkaar versterken, moet je durven denken als een ontwerper. Wij helpen je daarbij.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!