Leren in de praktijk: handreiking Zorgpact

Auteur

Aan de slag met leren in de praktijk

Er zijn steeds meer voorbeelden van onderwijs dat (deels) verplaatst wordt naar de werkvloer met leercoaches of docenten op de werkplek. Dit type onderwijs is vaak een combinatie van theorie en praktijk. Het biedt nieuwe mogelijk­ heden voor studenten om te leren om te gaan met complexe problemen in een interprofessio­nele setting en het geleerde direct toe te passen.

Overal in het land slaan zorg en welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen om samen te werken aan zorg van de toekomst. Het Zorgpact heeft deze innovatieve samenwerkingen tussen 2015 en 2018 een duwtje in de rug gegeven. Het Zorgpact organiseerde tussen juni en december 2018 een serie van vier werk­ bijeenkomsten over ‘Leren in de praktijk’. Naar aanleiding daarvan zijn vier boekjes gemaakt die samen een handreiking vormen. Het bijbehorende whitepaper zorgt voor extra verdieping.

Hoe ga je als opleider te werk op het snijvlak van werken en leren?

Leren in de praktijk … en de opleider

Handreiking van het Zorgpact over acteren op het snijvlak van werken en leren.

Erica Aalsma m.m.v. dr. Ilya Zitter, 2018.

Dit boekje is voor iedereen die aan de slag wil met Leren in de praktijk, of die daar al bij betrokken is. In dit boekje benaderen we de veranderende rol voor de opleider vanuit drie perspectieven:

 • De opleider als begeleider:
  over de grenzen kijken
 • De opleider als ontwerper:
  focus op de leeromgeving
 • De opleider als teamlid:
  je doet het niet alleen

Tussen opleiding en beroepspraktijk: een wereld van kansen.

Leren in de praktijk … en het grensvlak tussen opleiding en praktijk

Handreiking van het Zorgpact over samenwerken door boundary crossing.

Erica Aalsma m.m.v. dr. Ilya Zitter, 2018.

Samenwerkingsverbanden tussen werkveld en opleidingen leiden regelmatig tot gecombineerde opleidingsvormen waarin leren in school en leren in de praktijk in samenhang een hybride leeromgeving vormen. Zowel de docenten als de werkbegeleiders treden op als grensgangers: zij zijn thuis in beide praktijken, spreken beide talen en kennen deze van binnenuit.

In dit boekje benaderen we de verandering vanuit het perspectief van ‘boundary crossing’: niet de verschillen tussen praktijken maar juist de kansen die zich op de grens tussen die twee bevinden, zijn het uitgangspunt.

Van managen naar leiderschap

Leren in de praktijk … en de projectleider

Handreiking van het Zorgpact over drie belangrijke rollen die de projectleider kan vervullen.

Erica Aalsma m.m.v. dr. Ilya Zitter, 2018.

Leren, werken en innoveren worden dichtbij elkaar gebracht. De rol die de projectleider daarbij heeft, ontwikkelt zich meer naar een invulling die ruimte geeft aan innovatieprocessen. In dit boekje werken we drie rollen uit die passen bij leren in de praktijk:

 • de projectleider als ontwerper:
  design thinking
 • de projectleider als verbinder:
  altijd in dialoog
 • de projectleider als regisseur:
  samenhang in context

De beroepspraktijk als rijke bron voor het leerproces van studenten.

Leren in de praktijk … en de student

Handreiking van het Zorgpact over lerend werken en werkend leren.

Erica Aalsma m.m.v. dr. Ilya Zitter, 2018.

Studenten kunnen over het algemeen heel goed verwoorden wat leren in de praktijk voor hen betekent. Ze vinden het prettig dat ze iets kunnen doen, in plaats van in een schoolbank zitten. Ze voelen dat het om het ‘echie’ gaat en ze zeggen dat ze meer kunnen met de theorie. En dat is waar het over gaat bij leren in de praktijk: de beroepspraktijk is een rijke bron voor het leerproces van studenten.

In dit boekje gaan we in op verschillende invalshoeken van leren door studenten:

 • Leren is meer dan weten:
  betekenisgeven in de context
 • Leren doe je overal:
  de praktijk werkt stimulerend
 • Leren voor de toekomst:
  zelf steeds meer regie krijgen

Ontwerpen voor de toekomst

Leren in de praktijk – whitepaper

Whitepaper van het Zorgpact bij de vier perspectieven in de boekjes over leren in de praktijk.

Erica Aalsma m.m.v. dr. Ilya Zitter, 2018.

Dit white paper is geschreven als onderlegger bij de handreiking en verbindt de vier perspectieven van de boekjes. Er wordt verwezen naar de boekjes wanneer dit van toepassing is.

Achtereenvolgens gaan we in dit whitepaper dieper in op:

 • Leren in de praktijk, de context
 • De leeromgeving wordt hybride
 • Samenwerken door boundary crossing
 • Opleiden in een hybride omgeving
 • Ontwerpen voor de toekomst.

Deze publicaties vind je misschien ook interessant

Alle publicaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!