Extended opleidingsteams gevraagd

Auteur

‘Opleiderschap’ in het beroepsonderwijs

In het beroepsonderwijs is er altijd sprake van teamwork: de expertise die nodig is om studenten in het beroepsdomein op te leiden kan immers nooit uit één hoek komen. Bovendien zijn ontwikkelingen in het werkveld en binnen verschillende beroepen continue in beweging. Dit vraagt om meebewegende en adaptieve docenten en praktijkbegeleiders. Niet alleen werken docenten samen in opleidingsteams binnen een onderwijsinstelling, ook worden deze opleidingsteams geacht samen te werken met praktijkbegeleiders in het werkveld.

Vanwege de gezamenlijke taak in het opleiden (het duale karakter van het beroepsonderwijs), zou je kunnen zeggen dat beiden behoren tot een extended team dat de school- en beroepspraktijk verbindt. Echter, hoe die samenwerking van opleiders optimaal vorm kan krijgen is nog niet uitgekristalliseerd.

Wat brengt opleiderschap in het beroepsonderwijs met zich mee?

Het extended opleidingsteam

Artikel over de verschillende opleiders in het beroepsonderwijs en hoe zij (geacht worden) samen (te) werken.

Aalsma en Van Vlokhoven, 2021

In dit hoofdstuk gaan Erica Aalsma en Haske van Vlokhoven in op het unieke karakter van ‘opleiderschap’ in het beroepsonderwijs en wat dit met zich meebrengt. Het veronderstelt een breed repertoire bij de docenten en praktijkbegeleiders, zowel pedagogisch-didactisch als beroeps- en vakinhoudelijk. Dit betekent echter ook het verbinden van verschillende systemen. En dat is niet altijd even makkelijk.

‘Het extended opleidingsteam’ is hoofdstuk 9 uit: Handboek Beroepsgerichte didactiek. Effectief opleiden in het mbo. Redactie: Hoeve et al. 2021. Meer weten over dit hoofdstuk? Mail Erica.

Omslag van het handboek beroepsgerichte didactiek

Deze publicaties vind je misschien ook interessant

Alle publicaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!