Onderzoekend professionaliseren

Auteur

Wat vraagt het om te werken en leren in hybride leeromgevingen?

Deze vraag stond centraal in het project ‘Onderzoekend professionaliseren’ van practoraat Leven Lang Flex i.s.m. de Leermeesters.

In dit project is met 32 betrokkenen (docenten, instructeurs, werkbegeleiders, praktijkopleiders) van zeven verschillende hybride leeromgevingen verkend welke taken en rollen van belang zijn bij het proces van samenwerken, afstemmen en opleiden en begeleiden van studenten binnen hybride leeromgevingen.

Iedere leeromgeving met het werkveld is uniek. Hoewel de uitvoering er anders uit kan zien – door de context van het bedrijf en de daar aanwezige rollen – liggen er dezelfde basisprincipes aan ten grondslag. Het organiseren van het leerproces en het begeleiden van studenten in hybride leeromgevingen vraagt betrokkenheid en inzet van onderwijs- en werkveldprofessionals.

Onderzoekend professionaliseren

Grenswerken in hybride leeromgevingen

Artikel in vaktijdschrift Profiel, december 2023.

Auteurs: Timmerman, J., Wildeman, M. & Polak, F.

Dit artikel geeft inzicht in de opbrengsten van het project Onderzoekend professionaliseren. In dit project werkten practoraat Leven Lang Flex en de Leermeesters samen om taken en rollen binnen zeven verschillende hybride leeromgevingen in beeld te brengen.

Een van de resultaten van het project zijn de beeldplaat en de handreiking ‘Werken en leren in hybride leeromgevingen’. Je kunt deze producten gebruiken bij het starten van een nieuwe hybride omgeving, om een beeld te krijgen van wat onderwijs op de werkvloer van een bedrijf vraagt of als evaluatie- of gesprekstool.

Deze publicaties vind je misschien ook interessant

Alle publicaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!