Explanimatie Ontwerpmodel hybride leeromgeving

Auteur

De basis van het hybride gedachtengoed

Ruim 10 jaar geleden, namelijk in 2013, hebben we meegewerkt aan een explanimatie, die op een laagdrempelige manier inzichtelijk maakt wat een enkelvoudige hybride leeromgeving is en wat je ermee kunt.

Het begrip ‘hybride leeromgeving’ is inmiddels wel wat steviger geladen en ontwikkelt zich nog continu door. Er is in de afgelopen 10 jaar veel onderzoek gedaan, ervaring opgedaan en kennis ontwikkeld over hybride leeromgevingen. In de kennisbank van het NRO is dit samengebracht.

Hoe werkt het kwadrantenmodel?

Deze explanimatie kan dienen als basis bij een introductie van het gedachtegoed achter de hybride leeromgeving. Je kunt het dan plaatsen in het kader van de wens het beroepsonderwijs zo te (her)ontwerpen dat ‘schoolse’ leerprocessen meer worden verweven met vormen van leren in de beroepspraktijk.

Deze publicaties vind je misschien ook interessant

Alle publicaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!