Deze Leermeester is betrokken

Inspiratie geeft nieuwe inzichten, nieuwe energie, nieuwe kansen

Zeeland heeft te maken met een sterke demografische krimp en dit is steeds meer voelbaar in het onderwijs. Scalda wilde ondanks deze krimp het onderwijs van Werktuigbouwkunde, Metaal en Elektrotechniek zó inrichten dat studenten succesvol uitstromen in zowel de richting als specialisatie van de eigen voorkeur. Hoe kun je studenten bol 4 goed voorbereiden op het werk binnen de Elektrotechniek óf de Werktuigbouwkunde én het onderwijs (deels) gezamenlijk organiseren en uitvoeren?

Een foto van de leeromgeving

Het onderwijs was ingedeeld in twee teams: Werktuigbouwkunde & Metaal en het team Electrotechniek. In dit geval was het belangrijk dat iedereen zich onderdeel ging voelen van deze gezamenlijke uitdaging. Scalda wilde graag dat de twee teams met onze ondersteuning gezamenlijk aan de slag gingen met het ontwerp van het onderwijs. Hoe pak je dat aan?

Diagnose
Voordat we aan de slag gingen met het begeleiden van het (her)ontwerpproces brachten we het huidige ontwerp van de opleidingen in beeld. Om te bedenken waar je heen zou willen is het belangrijk eerst samen vast te stellen waar je nu staat. Dat doen we in de vorm van een diagnose. Dit instrument hebben we ontwikkeld als een proces, waarin zowel het team als wij als begeleiders inzicht krijgen in de bestaande leeromgeving.

Het doel van een diagnose is nooit om aan te tonen wat er allemaal mis is, maar om op te halen waar de kansen liggen.

Bij een diagnose maken we als het ware een ‘foto’ van de opleiding zoals deze op dat moment in elkaar zit. We laten de deelnemers eerst kennismaken met Het Model voor beroepsgerichte leeromgevingen  van Zitter, zodat zij met andere ogen gaan kijken. Daarna gaan zij hun eigen praktijk onderzoeken in de vorm van een ‘guerilla-onderzoek’, een onderzoeksmethode die snel resultaat oplevert.

Het Model van Zitter hebben we hiervoor vertaald naar een kjjkwijzer, waarmee zowel het team zelf als wij de omgeving gaan bekijken. Door bij de diagnose ruimte te geven voor zowel het perspectief van de ‘insiders’ (het team) als dat van de ‘outsiders’ (wij, het werkveld, de student) krijgen we een compleet beeld van de situatie.

Vervolgens gaan wij met het team in interactie over datgene wat zij tijdens hun onderzoek tegengekomen zijn en duiden daarmee alvast alles vanuit het nieuwe perspectief: de beroepsgerichte leeromgeving.

“Meer overlap dan we dachten”

Het samen met de teams uitvoeren van de diagnose heeft het gesprek op gang gebracht; tussen docenten binnen het eigen team, maar ook tussen de beide teams. Ook maakte de diagnose duidelijk hoe het werkveld en de studenten het onderwijs werkelijk ervaarden. De diagnose heeft binnen beide teams het besef in gang gezet dat ze iets moeten met het onderwijsontwerp. En het inzicht gegeven dat er meer overlap zit in de werkpraktijken dan ze vooraf dachten.

Vertrouwen

Onze werkwijze heeft gezorgd voor vertrouwen binnen beide teams; doelstelling blijft het opleiden van jongeren binnen verschillende specialisaties. Door onze manier van werken ervaren docenten steeds meer ruimte om te ontdekken dat er verschillende vormen zijn hoe jongeren zich de benodigde kennis, vaardigheden, houding en gedrag werkelijk eigen kunnen maken. En is de basis gelegd om hierin in co-creatie met het werkveld op te trekken.

Meer interessante praktijkvoorbeelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!