Techniek

gebouwde omgeving

Ondanks de grote werkzekerheid in de sector, kiezen minder jongeren voor een technische beroepsopleiding. Daardoor wordt het tekort aan technische vakmensen steeds merkbaarder. Niet alleen voor werkgevers, maar ook voor consumenten. Want wie installeert de zonnepanelen of onderhoudt de cv-ketel? Daarnaast krijgen medewerkers in de techniek steeds meer te maken met innovatie en digitalisering die de productiviteit moet vergroten.

Hoe kunnen opleidingen beter aansluiten bij die ontwikkelingen en tegelijk aantrekkelijker worden? Een nieuwe balans tussen het inzetten van goed vakmanschap en gedegen (vak)kennis, en het leren bedienen van geavanceerde systemen biedt kansen. De Leermeesters helpen graag bij het vinden van die nieuwe balans.

Aansluiting houden door goed te luisteren naar de vraag uit het veld

Inhoud en soft skills

Duurzaamheid en energietransitie spelen een steeds grotere rol in de sector techniek- en gebouwde omgeving. Er is steeds meer aandacht voor groene technologieën en circulair bouwen. Daarnaast zijn door digitalisering en ‘the Internet of things’ slimme gebouwen in opkomst, waarbij de gebruiker centraal staat.

Het onderwijs moet studenten voorbereiden op de toekomstige behoeften van de sector. Dat vraagt om uiteenlopende vaardigheden als duurzaam ontwerpen, data-analyse, en zogenaamde soft skills als werken in multidisciplinaire teams en communiceren met de klant.

Het proces staat centraal

In productieomgevingen binnen de procesindustrie verandert de rol van de operator en de procestechnicus. Bij Vitens is bijvoorbeeld onder invloed van de toename van data gestuurde systemen en verregaande automatisering de brede functie van de operators gewijzigd in twee nieuwe functies: de procescontroller en de procestechnicus.

In andere omgevingen krijgen operators juist een meer technische invulling van hun functie en verschuift de lijn tussen bedienen en technisch onderhoud.

Hoe kunnen we studenten in deze sector opleiden tot wendbare vakmensen?

Om mbo-studenten voor te bereiden op een veranderende rol in geautomatiseerde processen, zijn er verschillende benaderingen mogelijk:

  • Actuele en relevante lesinhoud aanbieden met vakken zoals robotica, machine learning, automatiseringstechnieken en programmeren.
  • In de praktijk ervaring laten opdoen met geautomatiseerde systemen, bijvoorbeeld in projecten en praktijklaboratoria in samenwerking met bedrijven.
  • Voorbereiden op het werken in multidisciplinaire teams door studenten uit verschillende technische vakgebieden te laten samenwerken aan projecten.
  • Investeren in soft skills; probleemoplossing, kritisch denken, communicatie en samenwerking zijn ook of misschien wel juist in een geautomatiseerde omgeving belangrijk.
  • Leven lang ontwikkelen: stimuleer studenten om technologische ontwikkelingen te volgen en vaardigheden up-to-date te houden.

Gerelateerde
praktijkvoorbeelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!