Toerisme & Recreatie – ROC van Amsterdam / Centrum

Foto: ROC van Amsterdam

Deze Leermeester is betrokken

Een diagnose als stevig vertrekpunt voor het ontwerpproces

Studentaantallen in de toeristische sector staan al langere tijd onder druk. Tijdens de Coronacrisis en door de lange sluiting van alle horecagelegenheden bereikten deze aantallen bij veel opleidingen in de toeristische en recreatieve sector een dieptepunt. Voor Team T&R was onder andere dit de aanleiding om bewust even stil te staan en de tijd te nemen om de opleiding in kaart te brengen; Wat gaat er goed? Wat hebben we? Waarop gaan we versterken? Wat willen we anders?

Kansen en mogelijkheden in kaart

Hiervoor heeft team T&R de samenwerking gezocht met de Leermeesters en is er een diagnose gedaan bij de verschillende opleidingen binnen dit team (Travel & Hospitality, Leisure & Hospitality, International Hospitality, Recreatie, Sport & Toerisme). De diagnose was een stevig vertrekpunt voor het verdere ontwerpproces. Er zijn verschillende kansen en mogelijkheden, op korte en lange termijn, in kaart gebracht om te groeien naar een meer hybride leeromgeving. Team T&R wilde het onderwijs meer vanuit betekenis gaan verzorgen.

Op zoek naar de ruggengraat van het beroep

We zijn met team T&R vervolgens gestart met het ontwikkelen van hun visie op onderwijs. Hoe willen wij onze studenten opleiden? Wat vinden wij belangrijk? Wat betekent beroepsgericht opleiden? De diagnose was hierin al een eerste opstap en deze is verder uitgewerkt. Het model voor beroepsgerichte leeromgevingen (Zitter & Hoeve, 2016), ook wel het kwadrantenmodel genoemd, staat hierin centraal.

Ruggengraat

Vervolgens hebben we met de verschillende opleidingen de tijd genomen om een heel helder beeld te vormen van het beroep waar de studenten toe opgeleid worden. Welke vaardigheden voert de professional uit binnen de desbetreffende beroepsgroep? Hoe groei je eigenlijk in dit beroep? Wat heb je nodig om te kunnen groeien? Hoe passen actuele kennis en vaardigheden hierin? Dit proces is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het werkveld, door hiervoor verschillende werksessies te organiseren.

Met deze visie en ruggengraat van het beroep is het team aan de slag gegaan met verschillende pilots. We hebben het team begeleid bij het ontwerpdenken; het niet alles gelijk en tegelijk kunnen doen, het moeten kiezen, het nooit afhebben van je onderwijs, etc.

Welke vaardigheden voert de professional uit binnen de beroepsgroep en wat heb je nodig om te kunnen groeien in een beroep?

Stevig fundament gelegd voor het team

Team Toerisme & Recreatie staat nog midden in het ontwerpproces. Door de diagnose als gezamenlijke start in te zetten en het kwadrantenmodel als kijkkader te gebruiken, is er op natuurlijke wijze een gemeenschappelijke taal ontstaan binnen het team (en het MT). Het team weet waar het nu staat, waar het op lange termijn naartoe wilt en welke stappen daar nu in wil zetten. Onze samenwerking heeft een stevig fundament gelegd onder de ontwerp- en ontwikkelstappen die nu worden genomen door het team.

Persona’s

Het uiteenrafelen van het beroep heeft tot voor de student aansprekende persona’s geleid, welke visueel zijn uitgewerkt. Aan deze persona’s zijn verschillende beroepstaken gekoppeld. Deze persona’s en beroepstaken vormen nu de kapstok binnen de opleidingen.

Master your future

Er zijn en worden binnen de opleidingen verschillende pilots uitgevoerd, waaronder projecten in samenwerking met het werkveld. Ook de leerlijn Master Your Future is zo’n pilot. Dit betreft een leerlijn waarbinnen persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling van brede vaardigheden in relatie tot het beroep een plek krijgt.

Het team heeft een brede basis gelegd en vanuit deze basis weet het team de opleiding te verstevigen vanuit verschillende pilots.

Meer interessante praktijkvoorbeelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!