CIOS Zuidwest Nederland – Scalda

Foto: CIOS Zuidwest Nederland

Deze Leermeester is betrokken

Een opleiding vormgeven is een teamsport

Een samenwerking tussen sportopleiding en gemeente met alleen maar winnaars, dat hadden CIOS Zuidwest-Nederland en de gemeente Roosendaal voor ogen. Het idee: zet studenten duurzaam in bij een breed scala aan organisaties en instellingen in de gemeente en laat ze op die manier bijdragen aan een sportievere en gezondere samenleving.

Door het werken in de praktijk centraal te stellen, leren studenten bovendien het vak in de praktijk én kun je het onderwijs op school verbinden met die ervaringen.

Dankzij het enthousiasme van het docententeam was er in no time een groep vaste partners. Het enige wat er nog nodig was: een concreet onderwijsontwerp.

Ready, set, go!

We trapten af met een inspiratieworkshop. Daarin bleek al snel dat we op een lijn zaten. Het leverde een mooi een-tweetje op: we werden gevraagd om samen met het team een beroepsgerichte leeromgeving te realiseren. Ons gezamenlijke doel was komen tot een herkenbaar beroepsinhoudelijk ontwerp en invulling geven aan de nieuwe rollen binnen de opleiding. Zodat de passie voor onderwijs van het team omgezet werd in een ontwerp waarmee ze konden scoren.

Next level

We analyseerden het bestaande onderwijsaanbod en keken kritisch naar de praktijk. Welke beroepsactiviteiten konden we definiëren? En hoe konden we die in een geïntegreerd beroepsinhoudelijk ontwerp op zo’n manier clusteren dat ze voor zowel docenten als studenten een logisch geheel vormen? Een fundamenteel proces waar je de tijd voor moet nemen. Het leverde vijf beroepstaken op, waarin we vervolgens een logische groei aanbrachten door te werken met ‘levels’.

Naast wekelijkse werksessies met docenten hielden we ook maandelijkse werksessies met docenten en werkveldpartners. Zo legden we gezamenlijk de basis voor een structurele samenwerking tussen school en werkveld en tussen werkveldpartners onderling. Hierdoor waren de plekken waar studenten in de praktijk konden leren snel duidelijk.

Ontwerp met 5 bouwstenen

Hoe het werken begeleid zou worden en de opleiding inhoudelijk vorm zou krijgen, dát zijn we vervolgens samen gaan ontwerpen. We hebben gewerkt vanuit de vijf deelontwerpen: ruimtelijk (bijvoorbeeld de toegang tot en het gebruik van fysieke ruimtes maar ook online omgevingen), temporeel (bijvoorbeeld tijdstippen waarop studenten aanwezig zijn, het tempo waarin studenten levels kunnen afronden), sociaal (bijvoorbeeld wat de rol van de docent is op het moment dat die aanwezig is op de werkplek en de samenwerking tussen ouderejaars en eerstejaars studenten) en instrumenteel (bijvoorbeeld de materialen waarmee studenten kunnen werken en leren).

Verder hielpen we bij het maken van de vertaalslag om het aangeboden onderwijs op deze uitvoeringslocatie te vergelijken met het onderwijs op de overige locaties van CIOS Zuidwest-Nederland.

En ook nadat de opleiding was gestart bleven we betrokken. Ontwerpen is nu eenmaal een kwestie van doen, leren en bijstellen. Daarom liepen we in het eerste jaar regelmatig mee, zowel op school als in het werkveld. Zo konden we zowel de docenten als de werkbegeleiders ondersteunen bij het vinden van hun nieuwe rol en hen stimuleren om de leerkansen die zich voordoen te benutten. Gewoon door te blijven kijken op welke manier je dat wat op het werk gebeurt kunt gebruiken tijdens de lessen op school en andersom.

Hoe zei Cruijff het ook alweer? Je gaat het pas zien als je het door hebt.

Het onderwijsconcept zit in het DNA van zowel de betrokken docenten als de partners in de gemeente die al vanaf het eerste uur betrokken zijn.

Alle leeractiviteiten vormen één geheel

Studenten van het CIOS Zuidwest-Nederland kiezen gericht voor de uitvoeringslocatie in Roosendaal omdat zij willen leren in de praktijk. De school heeft een duurzame relatie met ruim 50 vaste partners in de gemeente zoals sportverenigingen, fitnesscentra, zwembaden, basisscholen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

Studenten ervaren dat alle (leer)activiteiten die ze onder schooltijd uitvoeren één geheel zijn. Ze begrijpen op welke manier de inhoud van de lessen en activiteiten op school en het uitvoeren van werkzaamheden in de praktijk met elkaar samenhangen. En de studenten komen in aanraking met veel verschillende doelgroepen en maken een gerichte keus voor zowel het uitstroomprofiel als bijvoorbeeld de keuzedelen.

Het onderwijsconcept zit in het DNA van zowel de betrokken docenten als de partners in de gemeente die al vanaf het eerste uur betrokken zijn. Nieuwe partners worden niet alleen door school maar ook door meer ervaren partners ingewerkt.

Doordat er bij iedere plek goed gekeken wordt naar het startniveau van de student en de mogelijkheden die het werk biedt, krijgt iedere student direct taakverantwoordelijkheid in het werk die ook werkelijk aan de student toevertrouwd kan worden. Studenten voelen dat ze van waarde zijn en groeien gericht in hun eigen professionele ontwikkeling.

Meer interessante praktijkvoorbeelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!