Mobiliteit, transport, logistiek

maritiem

Waar zet je op in als je opleidt voor een sector waarin innovaties om het werk veiliger, efficiënter en duurzamer te maken elkaar snel opvolgen? Simulatie van de praktijk binnen de schoolmuren? Of samenwerken met bedrijven om studenten op locatie kennis te laten maken met de nieuwste technieken?

Door studenten meer inzicht te geven in de hele keten, aandacht te besteden aan de skills die nodig zijn voor leidinggeven of veilig (samen)werken, en een rol te pakken in het trainen van werkbegeleiders versterken onderwijs en werkveld elkaar. Zo zien wij dat.

Een sector die volop in beweging is

Breed leren kijken

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers gezond en vitaal aan het werk blijven in een omgeving waarin het werk zowel lichamelijk als mentaal zwaar kan zijn. Hoe kunnen studenten meer ‘leren in het werk’ en al tijdens de opleiding ervaring opdoen met de nieuwste ontwikkelingen?

Wat kunnen bedrijven en opleidingen samen doen om studenten meer inzicht te geven in de hele keten en zo wendbare vakmensen op te leiden?

En hoe kunnen opleidingen inspelen op verduurzaming binnen de sector? Een hele uitdaging, maar: waar veel vragen spelen, liggen ook mooie kansen!

Leren in het werk

Bedrijven die het idee hebben dat de focus in het onderwijs te veel op de theorie ligt. Scholen die vinden dat het begeleiden van jongeren op de werkvloer en het aansluiten bij hun belevingswereld beter kan. Toch willen ze allebei hetzelfde: goed voorbereidde vakmensen voor de sector. Voor ons is de oplossing heel logisch: zie leren en werken niet (meer) als tegenpolen, maar ga ze juist vervlechten. Leerervaringen op school en op de werkvloer kunnen elkaar zo mooi versterken! Dat vraagt van zowel bedrijven als scholen anders kijken, denken en doen. De Leermeesters hebben ruime ervaring in het begeleiden daarvan. Omdat we ook snappen waar het vandaan komt. Omdat we het niet veroordelen maar ruimte creëren om anders te gaan denken.

Grenzen zijn geen scheidslijn, maar een raakvlak

Investeren in meer contact en er echt tweerichtingsverkeer van maken, hoe doe je dat? Goede ideeën genoeg!

Meeloopdagen voor docenten zodat ze de nieuwste ontwikkelingen kunnen zien. Onderwijs deels verplaatsen naar de werkvloer zodat met up-to-date materieel en technologieën kan worden gewerkt. Meer samenhang aanbrengen in de opleidingen zodat studenten beter inzicht krijgen in de hele keten. Bedrijven helpen om meer werk maken van het opleiden van het eigen personeel en begeleiding op de werkvloer.

Allemaal voorbeelden van hoe de sector en het onderwijs elkaar kunnen versterken als je een grens niet langer ziet als een scheidslijn, maar als een raakvlak.

Gerelateerde
praktijkvoorbeelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!