Voedsel, groen

gastvrijheid

Studenten in de sector voedsel, groen en gastvrijheid hebben te maken met ontwikkelingen die invloed hebben op de toekomst van beroepen in de sector. Er is een groeiende vraag naar duurzame voedselproductie en -consumptie, gezonde eetgewoonten en dieetkeuzes winnen aan populariteit, terwijl technologie de efficiëntie en personalisatie in de gastvrijheidssector verbetert.

Door als beroepsonderwijs nauw samen te werken met het werkveld en studenten actief mee te laten denken over de vraagstukken in de sector kun je deze kansen en ontwikkelmogelijkheden optimaal benutten.

Zorgdragen voor mens en natuur, nu en in de toekomst

Hoe maak je verschil?

In zowel de voedsel- als groensector is duurzaamheid al jaren onderwerp van gesprek. Studenten in het mbo zijn meestal niet verantwoordelijk voor het bedenken van oplossingen, maar hebben wel direct invloed op de uitvoering van het gekozen beleid. Daarbij speelt begrijpelijke informatievoorziening voor consumenten en gebruikers een steeds belangrijkere rol. Alleen wanneer studenten het belang werkelijk snappen kunnen ze dit goed verwoorden, laten zien in hun handelen en zo verschil maken.

Extra dimensie

Wij hebben verschillende roc’s geholpen bij het vormgeven van leerwerkbedrijven waarin studenten tegelijkertijd werken en leren. In de horeca en toerismebranche kun je als medewerker echt verschil maken als het gaat om klantenbinding. In een leerwerkbedrijf ervaren ze direct welk effect hun manier van werken en hun houding heeft op de beleving van de gasten. Maar ook hier staan de ontwikkelingen niet stil. Klantgerichtheid en gastvrijheid krijgen een extra dimensie door ontwikkelingen als online eten bestellen of vakanties boeken. Hoe speel je daarop in?

Ontwikkelingen in de sector vragen om samenwerking

Met verschillende roc’s hebben we gewerkt aan het beroepsinhoudelijk ontwerp van de opleidingen en het benutten van vraagstukken en opdrachten uit het werkveld. Ondernemers zitten te springen om goed opgeleide vakmensen met passie voor het vak.

Studenten die verantwoordelijkheid nemen, buiten de gebaande paden durven mee te denken over de uitvoering van het huidige werk en kansen zien en durven uit te proberen zijn gewild. Door al tijdens de opleiding veel met echte vraagstukken aan de slag te gaan, ontwikkelen studenten de beroepshouding die nodig is.

Samenwerking tussen vakgebieden

Bij verschillende projecten waarbij we betrokken zijn, wordt de overlap die er (op onderdelen) tussen verschillende opleidingen bestaat, benut als kans. Studenten uit verschillende vakgebieden komen hierdoor met elkaar in aanraking en kunnen zo (vaardigheden) van en met elkaar te leren.

Bij vraagstukken rond duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid een belangrijk aspect, want door samen te werken kan er verschil gemaakt worden.

Gerelateerd praktijkvoorbeeld

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!