Leren en werken verbinden in nauwe samenwerking met opleiders en bedrijven

Peet Ferwerda

Verbinder onderwijs en bedrijven

“Echt vakmanschap komt tot bloei op het raakvlak van school en bedrijf. In dat speelveld voel ik me thuis.”

Peet Ferwerda houdt zich momenteel bezig met

Onderwijs en bedrijven kunnen elkaar versterken

“Ik geloof in de kracht van rijke leeromgevingen die in een nauwe samenwerking tussen opleiders en bedrijven worden ontworpen op het snijvlak van school en bedrijfspraktijk. Je hebt onderwijs nodig om mensen in ontwikkeling te brengen en bedrijven om studenten en school mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen in de sector.

Mijn inzet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven vanuit het erkennen en benutten van elkaars interesses en belangen. In initiële opleidingen, maar ook in een continu ontwikkelproces gedurende een volledige loopbaan (leven lang ontwikkelen).

Zo werken we aan een stevige basis om samen rijke leeromgevingen in te richten vanuit een gezamenlijke visie op het ontwikkelen van wendbare vakmensen. Wat er echt speelt in het bedrijf en de grotere maatschappelijk uitdagingen die daarbij spelen vormen de rode draad.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!