Onze visie

De context van ons werk

leren van en met maatschappelijke vraagstukken

Onderwijs dat (deels) verplaatst wordt naar de werkvloer is geen uitzondering meer. Er ontstaan steeds meer leeromgevingen waarin school en praktijk zich verbinden of zelfs verweven. Klassieke begrippen uit het onderwijs, zoals ‘lesuur’, ‘klaslokaal’, ‘schoolboek’, ‘docent’, etc., ondergaan langzaam een metamorfose in het beroepsonderwijs. Ze vermengen zich met begrippen uit het werkveld en daaruit ontstaan weer nieuwe referentiekaders.

 

We zien ook dat de invloed van de maatschappelijke vraagstukken steeds belangrijker wordt. De snelle veranderingen in de samenleving vragen om een andere benadering in het zoeken naar oplossingen. Design thinking wordt gemeengoed; er worden netwerken gevormd of platforms, online en offline, waarin meerdere instellingen, personen, organisaties samenwerken. Het is van groot belang dat scholen hier ook in participeren en bereid zijn hun -tot nu toe vrij vast gehanteerde- curricula flexibel toe te passen.

Ontwerpen voor unieke leeromgevingen

 

De Leermeesters zijn ontwerpers van leeromgevingen. We begeleiden teams bij hun ontwerpprocessen, verzorgen inspirerende werksessies en voeren analyses uit op bestaande omgevingen. We ondersteunen samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven, we zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek om de rijke, hybride leeromgevingen verder te versterken, we werken samen met ontwerpers om ook de fysieke ruimtes opnieuw te duiden.

Alles wat wij doen is maatwerk, dus toegesneden op de eigen omgeving. Vanzelfsprekend maken we hierbij gebruik van ons inmiddels rijk gevuld portfolio!

Dit is wat wij veelal doen:

Inspiratie- en werksessies

maak kennis met het hybride gedachtegoed

Wij verzorgen lezingen en interactieve workshops met de verbinding tussen leren & werken als rode draad. Met een inhoudelijke visie inspireren wij deelnemers en toehoorders van allerlei achtergronden.

Onderzoeken en analyseren

Een fundament voor innovatie

 

Met het hybride gedachtegoed als kijkwijzer voeren we een diagnose uit op een bestaande leeromgeving. Dit doen we door samen met het team op onderzoek uit te gaan. Onze analyse verwerken we in een rapport. We werken samen met onderzoekers, onder andere van het Lectoraat beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht.

 

   Ontwerpen & bouwen

begeleiden van teams bij hun ontwikkelingsproces

 

Groeien naar een hybride leeromgeving is voor ons een proces dat zich vanuit de praktijk ontwikkelt en niet vanuit een vooraf vastgesteld stappenplan. Wij construeren als het ware de leeromgeving, samen met het team. Samenwerken met bedrijfsleven is hierin een belangrijk onderdeel. Wij verstaan de taal van onderwijs én bedrijfsleven.

Professionaliseren  & begeleiden

delen van kennis en ervaring door anderen op te leiden

 

Met werkconferenties, leergangen of in de vorm van de critical friendmethodiek delen wij onze kennis en dragen we bij aan de professionalisering van begeleiders en opleiders.

© Copyright 2022, de Leermeesters.

Website en grafisch ontwerp door Bobby Dekker.

© Copyright 2022, de Leermeesters.

Website en grafisch ontwerp door Bobby Dekker.

Inspiratie- en werksessies

maak kennis met het hybride gedachtegoed

Wij verzorgen lezingen en interactieve workshops met de verbinding tussen leren & werken als rode draad. Met een inhoudelijke visie inspireren wij deelnemers en toehoorders van allerlei achtergronden.